Forum komputerowe, forum informatyczne, naprawa laptpów , forum windows, forum linux, Hardware, Overclocking,
[PHP]HEX na ASCII zamiana - Wersja do druku

+- Forum komputerowe, forum informatyczne, naprawa laptpów , forum windows, forum linux, Hardware, Overclocking, (https://forum.pcmod.pl)
+-- Dział: Programowanie i grafika (https://forum.pcmod.pl/forum-9.html)
+--- Dział: Webmastering (https://forum.pcmod.pl/forum-33.html)
+--- Wątek: [PHP]HEX na ASCII zamiana (/thread-176.html)- Raga - 2009-01-22

Funkcja zamienia kod z postaci szesnastkowej HEX do postaci czytelnej ASCII.
Kod PHP:
function HexDecode($value)
{
    
$hash = array('95'=>'!''88'=>'"''9D'=>'#''4C'=>'$''F2'=>'%'
'3E'=>'&''BB'=>'\'''C0'=>'(''7F'=>')''18'=>'*''70'=>'+'
'A6'=>',''E2'=>'-''EC'=>'.''77'=>'/',
                        
'2C'=>'0''3A'=>'1''4A'=>'2''91'=>'3'
'5D'=>'4''7A'=>'5''29'=>'6''BC'=>'7''6E'=>'8''D4'=>'9''40'=>':'
'17'=>';''2E'=>'<''CB'=>'=''72'=>'>''9C'=>'?',
                        
'A1'=>'@''FF'=>'A''F3'=>'B''F8'=>'C'
'9B'=>'D''50'=>'E''51'=>'F''6D'=>'G''E9'=>'H''9A'=>'I''B8'=>'J'
'84'=>'K''A8'=>'L''14'=>'M''38'=>'N''CE'=>'O',
                        
'92'=>'P''5C'=>'Q''F5'=>'R''EE'=>'S'
'B3'=>'T''89'=>'U''7B'=>'V''A2'=>'W''AD'=>'X''71'=>'Y''E3'=>'Z'
'D5'=>'[''BF'=>'\\''53'=>']''28'=>'^''44'=>'_',
                        
'33'=>'`''48'=>'a''DB'=>'b''FC'=>'c'
'09'=>'d''1F'=>'e''94'=>'f''12'=>'g''73'=>'h''37'=>'i''82'=>'j'
'81'=>'k''39'=>'l''C2'=>'m''8D'=>'n''7D'=>'o',
                        
'08'=>'p''4F'=>'q''B0'=>'r''FE'=>'s'
'79'=>'t''0B'=>'u''D6'=>'v''23'=>'w''7C'=>'x''4B'=>'y''8E'=>'z'
'06'=>'{''5A'=>'|''CC'=>'}''62'=>'~');


    for (
$i 0$i strlen($value); $i++)
    {
        
$hex sprintf("%02x"ord($value[$i]));
        
$output .= $hash[strtoupper($hex)];
    }

    return 
$output;