Forum komputerowe, forum informatyczne, naprawa laptpów , forum windows, forum linux, Hardware, Overclocking,

Pełna wersja: [PHP][MSSQL]Sprawdzenie czy dany rekord istnieje
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Funckja sprawdza, czy w danej bazie i tabeli rekord sie nie powtarza sprawdzając jego pole po argumencie.

Kod PHP:
function CheckExist($baza$tabela$pole$arg)
{    
    
$checkquery "SELECT [pole] FROM [".$baza."].[dbo].[".$tabela."] WHERE [".$pole."] = '".$arg."'";
    
$checkquery_result mssql_query($checkquery);
    
    
$itemid mssql_fetch_array ($checkquery_result)
    if (
$itemid[0] == $id)
          return 
1;    


Przykład.
Mamy baze danych MSSQL o nazwie pcmod, gdzie tabela nazywa sie users. W tabeli mamy różne pola ID, E-mail, IP itd.
Jeżeli chcemy sprawdzić czy istnieje użytkownik o ID równym 665 wywołujemy funkcje tak.
Kod PHP:
CheckExist('pcmod''users''ID'665); 

Funkcja zwróci 1, jeżeli użytkownik o takim ID będzie istniał w danej tabeli i bazie.